Lưu trữ Danh mục: Khóa Học Làm Bánh

LET’S BAKE | BÔNG LAN FLAN CHEESE

Khuấy động năng lượng cùng KHÓA HỌC LET’S BAKE năm 2020 Chương trình Let’s Bake [...]

KHÓA HỌC PHA CHẾ THỨC UỐNG & BÁNH NGỌT

Học phí: 10.000.000 vnđ/ khóa/ học viên

KHÓA HỌC LÀM BÁNH BÔNG LAN CAO CẤP

Học phí: 4.500.000 VNĐ/ 01 khoá/ 01 học viên.

HỌC LÀM BÁNH LẠNH (SPECIALITY CAKE)

Học phí: 5.000.000đ/ khoá/ học viên.

HỌC LÀM BÁNH MÌ VIỆT NAM VÀ NHÂN

Học phí: 9.000.000đ/khoá/học viên

TRANG TRÍ BÁNH KEM SƠ CẤP

Học phí: 2.500.000đ/ khóa/ học viên

TRANG TRÍ BÁNH KEM TRUNG CẤP

Học phí: 3.000.000đ/ khóa/ học viên

TẠO MẪU BÁNH KEM BƠ KẾT HỢP HOA NÂNG CAO

Học phí: 4,500,000 VNĐ/ 01 khoá/ 01 học viên

TRANG TRÍ – TẠO HÌNH CHOCOLATE

Học phí: 4.000.000đ/ khóa/ học viên

HỌC LÀM BÁNH COOKIES TRONG 2 NGÀY

Học phí: 3.500.000đ / 01 khoá/ 01 học viên