Category Archives: Khóa Học Làm Bánh

HỌC LÀM BÁNH LẠNH (SPECIALITY CAKE)

Học phí: 5.000.000đ/ khoá/ học viên. [...]

HỌC LÀM BÁNH MÌ VIỆT NAM VÀ NHÂN

Học phí: 9.000.000đ/khoá/học viên [...]

TRANG TRÍ BÁNH KEM SƠ CẤP

Học phí: 2.500.000đ/ khóa/ học viên [...]

TRANG TRÍ BÁNH KEM TRUNG CẤP

Học phí: 3.000.000đ/ khóa/ học viên [...]

TẠO MẪU BÁNH KEM BƠ KẾT HỢP HOA NÂNG CAO

Học phí: 4,500,000 VNĐ/ 01 khoá/ 01 học viên [...]

TRANG TRÍ – TẠO HÌNH CHOCOLATE

Học phí: 4.000.000đ/ khóa/ học viên [...]

HỌC LÀM BÁNH COOKIES TRONG 2 NGÀY

Học phí: 3.500.000đ / 01 khoá/ 01 học viên [...]

TRANG TRÍ BÁNH KEM THÚ MINI

Học phí: 3.000.000đ/ khóa/ học viên [...]

HỌC LÀM BÁNH CHOUX

Học phí: 3.500.000 đ/khoá/học viên. [...]

KHÓA HỌC: BỮA TIỆC RAU CÂU

Học phí: 6,200,000 đ/ khóa/ học viên [...]