Lưu trữ Danh mục: Khóa Học Làm Bánh

TRANG TRÍ BÁNH KEM THÚ MINI

Học phí: 3.000.000đ/ khóa/ học viên

HỌC LÀM BÁNH CHOUX

Học phí: 3.500.000 đ/khoá/học viên.

KHÓA HỌC: BỮA TIỆC RAU CÂU

Học phí: 6,200,000 đ/ khóa/ học viên

TRANG TRÍ BÁNH KEM THÚ 2D

Học phí: 3.000,000 VNĐ/ 01 khoá/ 01 học viên.

HỌC LÀM BÁNH MUFFIN – BUTTER CAKE

Học phí: 3.500.000đ / 01 khoá/ 01 học viên

TRANG TRÍ BÁNH KEM ĐẦU THÚ 3D

Học phí: 5.000,000đ/ 1 khoá/ 1 học viên.

BÁNH BAO – TIÊU – QUẨY

Học phí: 3.000.000đ/ khoá/ học viên

HỌC LÀM BÁNH PIE – TART CHỈ TRONG 3 NGÀY

Học phí: 3.500.000 đ/ khoá/ học viên.

HỌC LÀM FONDANT – TẠO HÌNH THÚ HOẠT HÌNH

Học phí: 4.000.000đ/ khóa/ học viên