TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2016

Công ty TNHH Dịch vụ Phân phối Xuất nhập khẩu…

TUYỂN DỤNG THÁNG VI

TUYỂN DỤNGTHÁNG          VI THÀNH LỢI…

TUYỂN DỤNG THÁNG V. THỢ BÁNH KEM

TUYỂN  DỤNGTHÁNG 5/2016TIỆM BÁNH HD GIA…

TUYỂN DỤNG THÁNG V. TUYỂN THỢ BÁNH ÂU VÀ KEM

 TUYỂN   DỤNGTHÁNG 5/2016 TIỆM…

TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2016 ĐỢT IV . THỢ BÁNH MỲ

TUYỂN   DỤNG THÁNG 4/2016TUYỂN DỤNG THÁNG…

TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2016- ĐỢT 3.

TUYỂN  DỤNGTHÁNG 4/2016TUYỂN NHÂN…

TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2016 ĐỢT II. VỊ TRÍ: PHỤ BẾP BÁNH.

TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2016PHỤ BẾP BÁNH…

TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2016 ĐỢT I

TUYỂN  DỤNGTháng 04/2016THÔNG TIN TUYỂN…

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 01/2016 Vị Trí: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẾP BÁNH

 TUYỂN DỤNG Tháng 1/2016THÔNG TIN TUYỂN…

TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2015 (Đợt 1)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2015 VỊ TRÍ CẦN TUYỂN:…