Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Làm Bánh

Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Làm Bánh

Lịch Khai giảng các khóa học làm bánh

Lịch Khai giảng các khóa học làm bánh tại Trung Tâm Dạy Nghề Bánh Nhất Hương trong tháng 12 năm 2020

……………………………………………………………

HỒ CHÍ MINH Lịch Khai Giảng Tháng 12/2020

Lịch khai giảng đầy đủ tháng 12.2020 quý khách có thể tải bằng file pdf tại đây:lich khai giang banh-T12-2020

HÀ NỘI Lịch Khai Giảng Tháng 12/2020

Lịch khai giảng đầy đủ tháng 12.2020 quý khách có thể tải bằng file pdf tại đây:

……………………………………………………………

Khóa Học Làm Bánh Chuyên Nghiệp (Bánh Âu – Bánh Kem)

Học Phí: 29.500.000đ/ khóa – học trong 600 giờ trong 6 tháng
Thời gian thực học: thứ 2- thứ 7 (8h-11h45)

……………………………………………………………

Khóa Học Trang Trí Bánh Kem

1) Trang Trí Bánh Kem Chuyên Nghiệp:
Học Phí: 20.000.000đ/ khóa – học trong 576 giờ trong 2,5 tháng
Thời gian thực học: Thứ 2 – thứ 7 (8h-16h30)
Khai giảng: vào đầu tháng 01, 03, 05, 07, 09, 11

2) Trang Trí Bánh Kem Sơ Cấp:
Học Phí: 2.000.000đ/ khóa
– Hồ Chí Minh: Lớp 12 buổi sáng (8h – 11h30)/ Lớp 14 buổi tối (18h-20h30)

……………………………………………………………

3) Trang Trí Bánh Kem Trung Cấp:
Học Phí: 2.500.000đ/ khóa
– Hồ Chí Minh: Lớp 12 buổi sáng (8h – 11h30)/ Lớp 14 buổi tối (18h-20h30)

……………………………………………………………
4) Học làm bánh fondant (cơ bản):
Học Phí: 3.800.000đ/ khóa – 3 ngày liên tục (8h-16h30)

……………………………………………………………

5) Học làm bánh fondant (nâng cao)
Học Phí: 5.200.000đ/ khóa – 4 ngày liên tục (8h-16h30)

……………………………………………………………

6) Trang trí bánh kem (Thú mini 12 con giáp)
Học Phí 2.500.000đ/ khóa – 12 buổi (8h – 11h30)

7) Trang trí bánh kem thú 3D
Học Phí 4.800.000đ/ khóa – 3 ngày liên tục (8h – 16h30)

……………………………………………………………

8) Trang trí bánh kem tạo hình chocolate
Học Phí 3.500.000đ/ khóa – 4 ngày (8h-16h30)

……………………………………………………………

9) Trang trí rau câu 3D
Học Phí 1.500.000đ/ khóa – 1 buổi sáng (8h – 11h45)

……………………………………………………………

Khóa Học Làm Bánh Bánh Âu Chuyên Đề

1) Bánh Âu Gia Đình
Học Phí 2.500.000đ/ khóa – 5 buổi tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 (18h – 20h30)

……………………………………………………………

2) Học làm bánh Cake – Muffin
Học Phí 3.000.000đ/ khóa – 3 ngày (8h – 16h30)

……………………………………………………………

3) Học Làm Bánh Pizza & Donut
Học Phí 4.000.000đ/ khóa – 2 ngày (8h – 16h30)

……………………………………………………………

4) Học Làm Bánh Croissant – Danish – Pate Chaud
Học Phí 4.000.000đ/ khóa – 4 ngày (8h – 16h30)

……………………………………………………………

5) Học Làm Bánh Lạnh (Speciality Cake)
Học Phí 4.500.000đ/ khóa – 3 ngày hoặc 7 buổi tối
+ Lớp ngày: 8h – 16h30
+ Lớp tối 2, 4, 6 hoặc 3,5,7: 18h – 20h30

……………………………………………………………

5)Học Làm Bánh Choux
Học Phí 3.000.000đ/ khóa – 3 ngày (8h – 16h30)

……………………………………………………………

6) Học Làm Bánh Cookies
Học Phí 3.000.000đ/ khóa – 3 ngày (8h – 16h30)

……………………………………………………………

7) Học Làm Bánh Mì Châu Âu
Học Phí 7.000.000đ/ khóa – 5 ngày (8h – 16h30)

……………………………………………………………

8) Học Làm Bánh Bông Lan Cao Cấp
Học Phí 4.000.000đ/ khóa – 3 ngày (8h – 16h30)

……………………………………………………………