Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Làm Bánh

Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Làm Bánh

Lịch Khai giảng các khóa học làm bánh

Lịch Khai giảng các khoa học làm bánh tại Trung Tâm Dạy Nghề Bánh Nhất Hương trong tháng 11 năm 2017

HỒ CHÍ MINH Lịch Khai Giảng Tháng 11

Lịch khai giảng đầy đủ tháng 11.2017 quý khách có thể tải bằng file pdf tại đây: lịch khai gảng T11.17

HÀ NỘI Lịch Khai Giảng Tháng 10

Lịch khai giảng đầy đủ tháng 10.2017 quý khách có thể tải bằng file pdf tại đây: Lịch Khai Giảng Học Làm Bánh Tháng 10.2017

 

Khóa Học Làm Bánh Chuyên Nghiệp (Bánh Âu – Bánh Kem)

Khóa Học Trang Trí Bánh Kem

1) Trang Trí Bánh Kem Chuyên Nghiệp:
(Học Phí: 17.000.000 – học trong 504 giờ trong 2,5 tháng)
Thời gian thực học: 8h 1 ngày, liên tục trong tuần trong 2,5 tháng.
Khai giảng: vào đầu tháng 2,4,6,8,10,12 hằng tháng

2) Trang Trí Bánh Kem Sơ Cấp:
(Học Phí 1.000.000 – 12 buổi)
– Hồ Chí Minh: Lớp Sáng (8h – 11h30)

……………………………………………………………

3) Trang Trí Bánh Kem Trung Cấp:
(Học Phí 1.250.000 – 12 buổi)
– Hồ Chí Minh: Lớp Sáng (8h – 11h30)

……………………………………………………………
4) Học làm bánh fondant (cơ bản):
(Học Phí: 3.800.000 – 3 ngày liên tục)
– Hồ Chí Minh:
+ Khai giảng: 02/10 – 04/10/17

……………………………………………………………

5) Học làm bánh fondant (nâng cao)
(Học Phí: 5.200.000 – 4 ngày liên tục)

– Hồ Chí Minh:
+ Khai giảng: 16/10 – 19/10/17 (Lớp Sáng: 8h – 16h30)

……………………………………………………………

6) Trang trí bánh kem (Thú mini 12 con giáp)
(Học Phí 1.700.000 – 12 buổi)
– Hồ Chí Minh: Lớp Sáng (8h – 11h30)
+ Khai giảng: 09/10 – 21/10/17

7) Trang trí bánh kem thú 3D
(Học Phí 4.800.000 – 3 ngày liên tục)
– Hồ Chí Minh:
+ Khai giảng: 11/10 – 13/10/17 (Lớp Sáng: 8h – 16h30)

……………………………………………………………

8) Trang trí bánh kem tạo hình chocolate
(Học Phí 2.700.000 – 4 ngày)

– Hồ Chí Minh:
+ Khai giảng: 16/10 – 19/10/17 (Lớp Sáng: 8h – 16h30)

……………………………………………………………

9) Trang trí rau câu 3D
(Học Phí 800.000 – 1 ngày)
– Hồ Chí Minh: Lớp Sáng
+ Khai giảng: 08/10/2017 (Lớp Sáng: 8h – 16h30)
……………………………………………………………

Khóa Học Làm Bánh Bánh Âu Chuyên Đề

1) Bánh Âu Gia Đình
(Học Phí 1.500.000 – 5 buổi – lớp 246 hoặc 357 )

– Hồ Chí Minh:
+ Khai giảng: 17/10 – 26/10/17 (Lớp Sáng: 13h30 – 17h)
+ Khai giảng: 09/10 – 18/10/17 (Lớp Tối: 18h – 20h30)
+ Khai giảng: 10/10 – 19/10/17 (Lớp Tối: 18h – 20h30)

……………………………………………………………

2) Học làm bánh Cake – Muffin
(Học Phí 2.000.000 – 3 ngày)

– Hồ Chí Minh:
+ Khai giảng: 11/10 – 13/10/17 (Cả ngày: 8h – 16h30)

……………………………………………………………

3) Học Làm Bánh Pizza & Donut
(Học Phí 2.500.000 – 2 ngày)

– Hồ Chí Minh:
+ Khai giảng: 13/10 – 14/10/17 (Cả ngày: 8h – 16h30)

……………………………………………………………

4) Học Làm Bánh Croissant – Danish – Pate Chaud
(Học Phí 3.000.000 – 4 ngày)

– Hồ Chí Minh:
+ Khai giảng: 18/10 – 21/10/17 (Cả ngày: 8h – 16h30)

……………………………………………………………

5) Học Làm Bánh Lạnh (Speciality Cake)
(Học Phí 3.200.000 – 3 ngày hoặc 6 buổi)

– Hồ Chí Minh:
+ Khai giảng: 18/10 – 20/10/17 (Cả ngày: 8h – 16h30)
+ Khai giảng: 17/10 – 28/10/17 (Tối 3,5,7: 18h – 20h30)

……………………………………………………………

6) Học Làm Bánh Cookies
(Học Phí 2.200.000 – 3 ngày)

– Hồ Chí Minh:
+ Khai giảng: 28/10 – 31/10/17 (Cả ngày: 8h – 16h30)

……………………………………………………………

7) Học Làm Bánh Mì Châu Âu
(Học Phí 6.500.000 – 5 ngày)

– Hồ Chí Minh:
+ Khai giảng: 20/10 – 25/10/17(Cả ngày: 8h – 16h30)

……………………………………………………………

7) Học Làm Bánh Choux
(Học Phí 2.500.000 – 3 ngày)

– Hồ Chí Minh:
+ Khai giảng: 03/10 – 05/10/17(Cả ngày: 8h – 16h30)

……………………………………………………………

8) Học Làm Bánh Bông Lan Cao Cấp
(Học Phí 3.200.000 – 3 ngày hoặc 6 buổi)

– Hồ Chí Minh:
+ Khai giảng: 27/10 – 30/10/17(Cả ngày: 8h – 16h30)
+ Khai giảng: 16/10 – 27/10/17(18h – 20h30 – Tối 2,4,6)

……………………………………………………………

Bình Luận

Bình Luận