Lưu trữ Danh mục: Khóa Học Làm Bánh

chuyên đề: “BÁNH MÌ PHÔ MAI”

Học phí: 2.000.000đ/ khóa/ học viên

chuyên đề ONLINE: “SERIES BÁNH MÌ NHÂN CHẢY ĐỘC ĐÁO”

Học phí Online: 499.000đ/ khóa/ học viên

chuyên đề: “BÔNG LAN TRỨNG MUỐI ONLINE”

Học phí Online: 499.000đ/ khóa/ học viên.

chuyên đề: “BÁNH MÌ HOA CÚC ONLINE”

Học phí Online: 499.000đ/ khóa/ học viên

BÁNH PIZZA – DONUT

Học phí: 4.500.000đ/ khoá/ học viên

CHUYÊN ĐỀ: BÁNH KHOAI LANG TÍM

Offline: 250.000đ/ học viên Online: 199.000đ/ học viên