Culinary Solution Austrailia logo
Culinary Solution Austrailia (CSA) http://www.culinarysolutions.com.au/

Được thành lập từ năm 2000, là hệ thống nghiệp vụ nhà hàng khách sạn tại Úc. Culinary Solution Austrailia (CSA) là một tổ chức danh tiếng tại Úc chuyên huấn luyện, nâng cao tay nghề và cung cấp giáo trình, tài liệu đào tạo ở Úc và nước ngoài.

Là một tổ chức đào tạo đã được đăng ký tại training.gov.au (Là văn phòng đăng ký quốc gia về Giáo Dục và Đào Tạo Nghề – Vocational Education & Training gọi tắt là VET của chính phủ Úc). CSA có mã số đăng ký là 21322 tại: Chứng chỉ http://training.gov.au/Organisation/Details/21322.

CSA được phép cung cấp văn bằng Chứng chỉ III (Certificate III) và văn bằng Cao Đẳng (Diploma) cho các nghề chuyên về nghiệp vụ nhà hàng khách sạn và Bakery.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong cả 2 lĩnh vực nhà hàng khách sạn và ngành giáo dục, làm cho các chuyên gia của chúng tôi chuyên nghiệp trong nghề nghiệp sát hạch trong chương trình Sát nhận và Chấp nhận kiến thức đã học (Pecognised of Prior Learning – RPL) cho ngành nhà hàng khách sạn.

CSA giúp cho kinh nghiệm nhân viên đạt được đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn do Úc quy định nhằm giúp họ tiến xa hơn trong nghề nghiệp, gia tăng kiến thức và kỹ năng, hoặc giúp họ di trú hoặc định cư với nghề nghiệp đã được chứng nhận tại đến Úc và các nước khác.

Culinary Solution Austrailia logo
Culinary Solution Austrailia International (CSAI)http://csai.com.au/

Là chi nhánh quốc tế của CSA mà đã được chính thức công nhận bởi Tổ chức Đăng Ký Đào Tạo của Úc (RTO No.21322) là nơi chuyên về đào tạo nghiệp vụ nhà hàng khách sạn và nghề thẩm định , đánh giá tại cả Úc và các nước.

CSAI được thành lập từ năm 2008, nhằm phát triển nhu cầu đào tạo chất lượng và sát hạch cần thiết từ các trường và các tổ chức giáo dục đào tạo ngành nhà hàng khách sạn, Bakery ngoài nước Úc.

Hiện nay, CSAI là đối tác chính thức một số trường như tại Philippine The International School for Culinary Arts and Hotel Management (ISCAHM).

Tại Nepal: The Academy of Culinary Arts and Hospitality Management (ACAHM).
Tại Việt Nam: Nhat Huong Baking Center (NHBC)