Lưu trữ Danh mục: Học làm bánh Âu

ENTREMET “Đánh Thức Vị Giác”

Khóa học làm bánh “𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐦𝐞𝐭” – 𝑩𝒖̛́𝒕 𝒑𝒉𝒂́ đ𝒂𝒎 𝒎𝒆̂, 𝒄𝒉𝒊𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒗𝒊̣! Bạn [...]

BÁNH MÌ ĐỂ KINH DOANH

Học phí: 3.000.000đ/ khóa/ học viên

BÔNG LAN CHUYÊN ĐỀ

Học phí: 1.500.000/ khóa/ học viên

BÁNH PIZZA – DONUT

Học phí: 4.500.000đ/ khoá/ học viên

Khóa học làm bánh: “HEALTHY CAKES”

Học phí: 3.000.000đ/ khóa/ học viên

KHÓA HỌC PHA CHẾ THỨC UỐNG & BÁNH NGỌT

Học phí: 10.000.000 vnđ/ khóa/ học viên

KHÓA HỌC LÀM BÁNH BÔNG LAN CAO CẤP

Học phí: 4.500.000 VNĐ/ 01 khoá/ 01 học viên.

HỌC LÀM BÁNH LẠNH (SPECIALITY CAKE)

Học phí: 5.000.000đ/ khoá/ học viên.

HỌC LÀM BÁNH MÌ VIỆT NAM VÀ NHÂN

Học phí: 9.000.000đ/khoá/học viên

HỌC LÀM BÁNH COOKIES TRONG 2 NGÀY

Học phí: 3.500.000đ / 01 khoá/ 01 học viên