Lưu trữ Danh mục: Học làm bánh Âu

HỌC LÀM BÁNH CHOUX

Học phí: 3.500.000 đ/khoá/học viên.

HỌC LÀM BÁNH MUFFIN – BUTTER CAKE

Học phí: 3.500.000đ / 01 khoá/ 01 học viên

HỌC LÀM BÁNH PIE – TART CHỈ TRONG 3 NGÀY

Học phí: 3.500.000 đ/ khoá/ học viên.

HỌC LÀM BÁNH PUFF – PASTRY

Học phí: 4.000.000đ/ khóa/ học viên

HỌC LÀM BÁNH CROISSANT – DANISH TRONG 3 NGÀY

Học phí: 4.500.000 đ/khoá/học viên.

HỌC LÀM BÁNH MÌ CHÂU ÂU

Học phí: 7,000.000 đ/khoá/học viên.