QUI ĐỊNH- CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC VIÊN 2015

QUI ĐỊNH- CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC VIÊN 2015
1. Đơn vị dạy nghề bánh Nhất Hương toàn quyền với quyết định của mình để xem xét và thay đổi cách tổ chức hoặc cấu trúc của khóa học bất cứ lúc nào. Nếu có bất kỳ thay đổi lịch học thời gian địa điểm trước khi bắt đầu khóa học, Đơn vị dạy nghề bánh Nhất Hương sẽ cố gắng thông báo cho bất cứ học sinh nào bị ảnh hưởng, nhưng không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nếu thông báo không thể đến với học viên.
2. Đơn vị dạy nghề bánh Nhất Hương sẽ tham khảo ý kiến với học viên để chọn ngày khai giảng trong trường hợp đặc biệt.
3. Học viên được chia 2 lần đóng học phí. Trước 03 ngày khai giảng các học viên phải nộp ít nhất 50% học phí. Và thanh toán 50% học phí còn lại sau 04 tuần nhập học.
4. Học viên được hưởng ưu đãi học phí khi nộp 100% học phí vào ngày nộp đơn (không tính ngày nghỉ và ngày Lễ)
uu dai
5. Một người nộp đơn đã được chấp nhận cho nhập học bởi Đơn vị dạy nghề bánh Nhất Hương cho một thời hạn cụ thể nhưng sau đó quyết định không bắt đầu khóa học và có cung cấp thông báo bằng văn bản (theo mẫu) chính thức đến Đơn vị dạy nghề bánh Nhất Hương, sẽ được hoàn lại tiền. Hãy xem biểu đồ dưới đây để xem số % học phí sẽ được hoàn trả.
uu dai 1
6. Trong trường hợp học viên tự ý nghỉ học hoặc học viên không hoàn thành khóa học với bất kỳ lý do nào khác so với quy định của Đơn vị dạy nghề bánh Nhất Hương, học viên sẽ không được hoàn lại học phí. Nhất Hương cũng sẽ không chuyển phần còn lại của chương trình khóa học mà học viên đang học hoặc khóa học tương đương cho bất kỳ người nào khác.
7. Nếu một học viên vì lý do sức khỏe (có giấy xác nhận của Bệnh viện*) không thể hoàn thành một khóa học của Đơn vị dạy nghề bánh Nhất Hương quy định, có thời gian xin nghỉ khi khóa học đã bắt đầu và sau khi khóa học hoàn thành, học viên sẽ được hoàn lại học phí. Số tiền hoàn trả sẽ được trả trong vòng 2 tuần và phải được kèm theo một lý do xin nghỉ chính đáng bằng văn bản.
8. Các trường hợp được bảo lưu khóa học:
– Học viên có thể nộp đơn bảo lưu ngày bắt đầu khai giảng khóa học của mình đến một thời hạn (tối đa 12 tháng). Tất cả các đơn xin cho việc trì hoãn phải được xác nhận bởi Đơn vị dạy nghề Nhất Hương không trễ hơn 1 tuần trước khi bắt đầu khóa học. Trong thời hạn lựa chọn đăng kí trì hoãn vẫn còn hiệu lực thì học viên có thể đăng kí khóa học khác. Nếu học phí cho các khóa học sau là lớn hơn so với khóa học trước người nộp đơn phải trả khoản chênh lệch học phí trong một khoảng thời gian do Đơn vị dạy nghề Nhất Hương chỉ định và ngược lại. Sau khi khoảng thời gian 12 tháng bảo lưu sau khi hết hiệu lực hoãn học viên sẽ được yêu cầu phải nộp đơn ghi danh lại.
– Trong trường hợp học viên đã tham gia khóa học nhưng không thể tiếp tục học vì lý do sức khỏe (có giấy xác nhận của Bệnh viện). Học viên được làm thủ tục bảo lưu tối đa 6 tháng hoặc được rút lại học phí (sau khi trừ học phí của các học phần đã học).
9. Đơn vị dạy nghề bánh Nhất Hương có quyền xem xét học phí được tăng lên hoặc giảm xuống, học viên sẽ được yêu cầu phải trả phí mới khi có thông báo thay đổi của Nhất Hương.
10. Học phí các khóa học nghề không bao gồm: đồng phục, dụng cụ trang trí bánh kem và sôcôla, nguyên liệu làm bài thi, thiết bị và dụng cụ làm bánh Âu. Mọi chi phí thay đổi đồng phục sẽ thuộc trách nhiệm của học viên.
11. Tất cả các yêu cầu bổ sung giấy tờ như: bảng điểm gốc, nội dung chương trình học sẽ chịu một khoản phí là 5.000 vnđ cho mỗi bản (trừ giấy xác nhận học viên của Đơn vị dạy nghề bánh Nhất Hương).
12. Tất cả các phí và lệ phí ngân hàng sẽ do người nộp học phí chịu trách nhiệm khi giao dịch qua ngân hàng.
13. Bất cứ học viên không nộp học phí sau khi yêu cầu đăng kí học đã được chấp nhận bằng văn bản sẽ bị từ chối vào lớp cho đến khi học phí đã được nộp vào Đơn vị dạy nghề Bánh Nhất Hương đầy đủ.
14. Đơn vị dạy nghề bánh Nhất Hương có toàn quyền quyết định của mình để từ chối bất kỳ ứng viên ghi danh, và sẽ không có nghĩa vụ đưa ra lý do cho quyết định của mình.
15. Tất cả học viên cần tuân thủ các quy tắc và các quy định ghi trong quy chế phòng học của Đơn vị dạy nghề bánh Nhất Hương.
16. Đơn vị dạy nghề bánh Nhất Hương sẽ chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp học viên bị thương tật hoặc tử vong do Đơn vị dạy nghề bánh Nhất Hương (giáo viên hoặc nhân viên), đối với các hành động bất cẩn sơ ý hay bỏ sót, trong phạm vi phòng học. Trừ trường hợp gây ra bởi hành động bất cẩn hoặc thiếu sót của bất cứ học viên nào khi ở cơ sở của Nhất Hương.
17. Đơn vị dạy nghề bánh Nhất Hương được quyền và tự do sử dụng tác phẩm quảng cáo thực hiện theo hình thức nhiếp ảnh, phim hay tái tạo cho các mục đích quảng cáo, chụp ảnh và công khai toàn bộ hoặc một phần, trong bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào và phương tiện nào, hoặc riêng rẽ hoặc kết hợp với các hình ảnh khác, những bộ phim hay bản sao của chúng, bao gồm cả các quá trình sản xuất sản phẩm của học viên.
18. Học viên không được phép sử dụng tên “Nhất Hương”, “Trung tâm dạy nghề bánh Nhất Hương” hoặc “Nhat Huong Baking Center” và logo dưới bất kỳ hoàn cảnh hay bất cứ lúc nào hay ở bất cứ nơi nào, như một nhãn hiệu thương mại, tên công ty, kinh doanh hoặc cách khác, bất kể các dịch vụ hoặc sản phẩm được trình bày, không có thời gian hoặc giới hạn địa lý.
19. Chính sách này là chính xác tại thời điểm in ấn, nhưng có thể thay đổi mà không cần thông báo.