BIỂU MẪU BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Trong quá trình học tập, vì một số lý do sức khỏe, kinh tế, gia đình, người học có thể làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập trong thời hạn cho phép. Việc bảo lưu sẽ giúp cho người học tránh được những điểm 0 do bỏ thi không lý do và do đó sẽ tránh được quyết định buộc thôi học do kết quả học tập cá nhân quá kém (vì không thể dự thi).

BIỂU MẪU BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
Trong quá trình học tập, vì một số lý do sức khỏe, kinh tế, gia đình, người học có thể làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập trong thời hạn cho phép. Việc bảo lưu sẽ giúp cho người học tránh được những điểm 0 do bỏ thi không lý do và do đó sẽ tránh được quyết định buộc thôi học do kết quả học tập cá nhân quá kém (vì không thể dự thi).
Để bảo lưu kết quả học tập, người học cần:

1. Xin bảng điểm tại Phòng Đào tạo của Đơn vị Dạy Nghề Bánh Nhất Hương.
2. Hoàn thành đề nghị tạm nghỉ học. Nếu cần tư vấn, học viên có thể liên hệ Phòng Đào Tạo- Đơn vị Dạy Nghề Bánh Nhất Hương.
3. Nộp giấy đề nghị tạm nghỉ học về Phòng Quản Lý để lấy ý kiến của Ban Quản Lý
4. Nộp giấy đề nghị tạm nghỉ học (đã được Quản Lý Đơn vị Dạy Nghề Bánh Nhất Hương ký xác nhận đồng ý) về Phòng Phòng Đào tạo để được Đơn vị xem xét, ra quyết định ngừng nghỉ học.
5. Chỉ khi có quyết định của Đơn vị Nhất Hương (sinh viên giữ 01 bản, mỗi đơn vị liên quan trong Cơ Sở nhận 01 bản), người học mới được phép nghỉ.
6. Trước khi kết thúc thời hạn nghỉ ( tối đa 01 năm), người học cần trở về Đơn vị Dạy Nghề Bánh Nhất Hương trình diện, viết đơn nhập học sau bảo nộp về Phòng Đào Tạo để Đơn vị ra quyết định cho phép học viên nhập học trở lại và bố trí lớp học phù hợp.

Lưu ý: Người học phải tự chịu và chủ động giải quyết những phát sinh do việc bảo lưu kết quả học tập. Vì thế, chỉ nên bảo lưu trong trường hợp bất khả kháng. Hệ Sơ Cấp Nghề tuyển sinh hàng năm nên thường ít phát sinh sự cố hơn. Tuy nhiên, những cập nhật về chương trình đào tạo cho phù hợp với giai đoạn mới hoàn toàn có thể xảy ra có thể đưa đến những khác biệt giữa hai khoá tuyển sinh. Sau bảo lưu, sinh viên sẽ phải “hoà nhập” với khoá mới và chủ động “trả nợ” những học phần còn thiếu so với chương trình đào tạo khoá mới.
Đường link Download tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *