ƯU ĐÃI HỌC PHÍ DÀNH CHO HỌC VIÊN CŨ

Nhất Hương sẽ giảm học phí đối với Học viên cũ hoặc khi Khách hàng sử dụng Phiếu ưu đãi học phí

Nhất Hương sẽ giảm học phí đối với Học viên cũ hoặc khi Khách hàng sử dụng Phiếu ưu đãi học phí
ƯU ĐÃI HỌC PHÍ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VÀ HỌC VIÊN CŨ Áp dụng từ tháng 01/01/2015- 31/12/2015

Trung Tâm Dạy Nghề Bánh Nhất Hương thông báo về việc ưu đãi học phí đối với các lớp học từ 01/01/2015 như sau:
1. Đối với các chương trình chuyên đề (ngắn hạn), Nhất Hương sẽ giảm học phí đối với Học viên cũ hoặc khi Khách hàng sử dụng Phiếu ưu đãi học phí như sau:
1.1. Giảm 30% học phí đối với khóa học bánh kem( sơ cấp- trung cấp- thú mini) và trang trí – tạo hình chocolate
1.2. Giảm 10% học phí đối với khóa học bánh Âu
2. Đối với các chương trình nghề (Hệ Sơ cấp nghề):
2.1. Kỹ Thuật Làm Bánh Âu – Bánh Kem
Giảm 05% học phí khi đóng học phí trước ngày khai giảng ít nhất 21 ngày
Giảm 03% học phí khi đóng học phí trước ngày khai giảng ít nhất 14 đến 20 ngày
Giảm 01% học phí khi đóng học phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 đến 13 ngày
2.2. Kỹ Thuật Trang Trí Bánh Kem
Giảm 05% học phí khi đóng học phí trước ngày khai giảng ít nhất 21 ngày
Giảm 03% học phí khi đóng học phí trước ngày khai giảng ít nhất 14 đến 20 ngày
Giảm 01% học phí khi đóng học phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 đến 13 ngày
3. Đối với mục 2.1 và 2.2, Khi Quý khách muốn chuyển khoản, vui lòng thông báo đến bộ phận ghi danh, chúng tôi sẽ cung cấp số tài khoản và sẽ xác nhận thời gian chuyển khoản để Quý khách được hưởng ưu đãi theo quy định.
4. Quy trình thực hiện: Đối với các trường hợp ở mục bộ phận ghi danh sẽ kiểm tra và ký xác nhận miễn giảm trực tiếp theo quy định này. Các trường hợp còn lại phải có xác nhận của Phòng đào tạo và duyệt của GĐTT.
Ghi chú:
Mỗi học viên đăng ký học nếu được nhiều chế độ miễn giảm thì chỉ được chọn 01 trong các chế độ trên.
Tp.HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2014
Giám đốc
Đã ký
Vũ Thị Hoài Sơn