KÌ THI KẾT THÚC LỚP TRANG TRÍ BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP K29

Các bạn học viên Khóa 29 Lớp trang trí bánh kem chuyên nghiệp đã hoàn thành xuất sắc kì thi cuối khóa vào sáng nay 10/12/2018. Trong thời gian 180 phút, mỗi học viên phải hoàn thành 4 mẫu bánh với các chủ đề: 1 mẫu cơ bản, 1 mẫu bánh cưới 4 tầng, 1 mẫu mô hình và 1 mẫu trang trí chocolate.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cùng Nhất Hương ngắm nhìn thành phẩm của các bạn nhé:

Thành phẩm lớp K29

 

Thành phẩm lớp K29

 

Thành phẩm lớp K29

 

Thành phẩm lớp K29

 

Thành phẩm lớp K29

 

Thành phẩm lớp K29

 

Thành phẩm lớp K29

 

 

Thành phẩm lớp K29
Thành phẩm lớp K29

Nguồn tin: Baker Love