CAMPUS TOUR | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II

Hành trình “Khơi nguồn đam mê” của Campus Tour tiếp tục mang trải nghiệm làm bánh đến hơn 150 sinh viên của Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II vào sáng ngày 28 tháng 12. Từ trải nghiệm thành đam mê, học hỏi và tôi luyện để trở thành nghề nghiệp, mong rằng hành trình không chỉ dừng lại là mang đến trải nghiệm về nghề bánh mà còn tạo cảm hứng cho các bạn theo đuổi nghề bánh trong tương lai.

Hy vọng các bạn đã có những trải nghiệm thú vị và cảm ơn đã tạo nên một buổi sáng cuối tuần đầy hứng khởi cùng Campus Tour.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 8 người

Trong hình ảnh có thể có: 15 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: hoa và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ăn, mọi người đang ngồi, bàn, trong nhà và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và mũ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ăn, đang ngồi, đồ uống, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ăn, đang đứng, trẻ em và mũ

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng