CAMPUS TOUR CÙNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

Không khí của “Nàng Xuân” đang đến thật gần rồi, từng chồi non xanh mơn man, nụ hoa đang chờ ngày khoe sắc, còn trong hoạt động Campus Tour chiều nay thì những hoa kem rực rỡ đã nở trên từng chiếc bánh của hơn 100 sinh viên Trường Đại học Công Nghiệp.


Nguồn tin: Baker Love