CAMPUS TOUR | ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Vào sáng ngày 25 tháng 12, Hành trình Campus Tour tiếp tục dừng chân tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn để mang đến trải nghiệm và lan tỏa về nghề bánh cho hơn 150 sinh viên. Hoạt động không chỉ là dịp cho các bạn sinh viên năng động có cơ hội trải nghiệm công việc về nghề bánh mà hoạt động hy vọng sẽ giúp các bạn khơi dậy một nguồn đam mê và định hướng rõ ràng hơn cho công việc trong tương lai.

Nhất Hương cảm ơn các bạn đã cùng tạo nên những giây phút thú vị và nhiệt tình tham gia cùng Campus Tour.

Mời các bạn cùng nhìn ngắm lại hình ảnh trong chuỗi hoạt động này.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, màn hình và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 25 người, mọi người đang cười, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang đứng và hoa

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 11 người

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và đang ăn

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi và mũ

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, mũ và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ăn, mọi người đang ngồi, mũ, bàn, món ăn và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Nguồn tin: Baker Love