WORKSHOP “EM LÀ MASTER CHEF”

Buổi workshop “Em là Master Chef” do Hệ thống giáo dục IVS liên kết với Trung tâm dạy nghề bánh Nhất Hương nhắm tạo ra một sân chơi bổ ích cho các bạn học sinh, cũng như định hướng cho các bạn về một công việc cho tương lai.
Nhất Hương vinh dự khi đồng hành và chấp cánh đam mê cho các bạn học sinh.

WORKSHOP “EM LÀ MASTER CHEF”
WORKSHOP “EM LÀ MASTER CHEF”
WORKSHOP “EM LÀ MASTER CHEF”
WORKSHOP “EM LÀ MASTER CHEF”
WORKSHOP “EM LÀ MASTER CHEF”
WORKSHOP “EM LÀ MASTER CHEF”
WORKSHOP “EM LÀ MASTER CHEF”
WORKSHOP “EM LÀ MASTER CHEF”
WORKSHOP “EM LÀ MASTER CHEF”
WORKSHOP “EM LÀ MASTER CHEF”
WORKSHOP “EM LÀ MASTER CHEF”
WORKSHOP “EM LÀ MASTER CHEF”
WORKSHOP “EM LÀ MASTER CHEF”
WORKSHOP “EM LÀ MASTER CHEF”