THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

tieude

QUY ĐỊNH SỐ 01

(V/V MIỄN GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN – Áp dụng từ ngày 01/01/2012)

Trung Tâm Dạy Nghề Bánh Nhất Hương quy định về việc miễn giảm học phí đối với các lớp khai giảng từ ngày 01/01/2012 như sau:

– Giảm học phí đối với học viên cũ: (Học viên xin miễn giảm học phí phải kèm theo giấy chứng minh học viên cũ)
– Giảm 5% học phí đối với khóa học (đăng ký) có mức học phí từ 3 triệu đến 5 triệu.
– Giảm 10% học phí đối với khóa học (đăng ký) có mức học phí từ 5 triệu đến 10 triệu.
– Giảm 15% học phí đối với khóa học (đăng ký) có mức học phí từ 10 triệu đến 15 triệu.
– Giảm học phí dành cho học viên đóng học phí trước ngày khai giảng lớp sơ cấp nghề 1 tháng: Giảm 10% học phí.
– Giảm 50% học phí đối với trường hợp học viên là chủ các cửa hàng bánh có sử dụng kem trang trí bánh của Công ty TNHH TM Tân Nhất Hương.
Quy trình thực hiện: Đối với các trường hợp ở mục bộ phận ghi danh sẽ kiểm tra và ký xác nhận miễn giảm trực tiếp theo quy định này. Các trường hợp còn lại phải có xác nhận của Phòng đào tạo và duyệt của GĐTT.
Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2012.
Ghi chú:
Mỗi học viên đăng ký học nếu được nhiều chế độ miễn giảm thì chỉ được chọn 01 trong các chế độ trên.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2011
Giám đốc Trung Tâm
Đã ký
Lê Hữu Trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *