Học viên khóa chứng chỉ 3 ĐỖ HOÀNG DUY đậu phỏng vấn Hãng tàu Carnival Cruise Line!

ĐỖ HOÀNG DUY

Chúc mừng học viên ĐỖ HOÀNG DUY – Học viên lớp chứng chỉ 3 khóa 7 tại Trung Tâm Dạy Nghề Bánh Nhất Hương tốt nghiệp tháng 4/2018 đã ứng tuyển và đậu phỏng vấn Hãng Tàu Carnival Cruise Line.
Hiện nay Duy đag tiếp tục triển khai các công đoạn cuối như chuẩn bị lịch học các chứng chỉ hàng hải và hoàn thiện hồ sơ thuyền viên.
Trung Tâm Dạy Nghề Bánh Nhất Hương rất vui khi đã tạo cơ hội việc làm mang tầm cỡ quốc tế, hy vọng rằng sau chuyến thực tập xuyên lục địa lần này tay nghề, năng lực và kỹ năng bếp bánh của bạn sẽ được trao dồi và phát triển hơn nữa.

 

ĐỖ HOÀNG DUY

ĐỖ HOÀNG DUY

ĐỖ HOÀNG DUY

ĐỖ HOÀNG DUY