Hình Ảnh Trao Văn Bằng Chứng Chỉ III- Nghề Bánh của Úc (Patisserie) Khóa 6– 04/10/2017

Hình Ảnh Buổi Thi Lấy chứng chỉ III của Úc (Patisserie) – 04/10/2017

Tổng hợp tất cả hình ảnh của buổi thi lấy chứng chỉ III của Úc của các bạn học viên học làm bánh chuyên nghiệp tại Trung Tâm Dạy Nghề Bánh Nhất Hương.