Lưu trữ Danh mục: Hình Ảnh Lớp Học Làm Bánh

Hình Ảnh Lớp Học Làm Bánh tại Trung Tâm Dạy Nghề Bánh Nhất Hương.

KỲ THI CUỐI KHÓA LỚP KỸ THUẬT LÀM BÁNH ÂU – BÁNH KEM K55

Một số hình ảnh buổi thi cuối khóa phần Bánh Âu của lớp Sơ Cấp [...]

KỲ THI CUỐI KHÓA LỚP BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP K28

Sau gần 3 tháng làm quen và thực hành trang trí bánh kem, hôm nay, [...]

Hình Ảnh Trao Văn Bằng Chứng Chỉ III- Nghề Bánh của Úc (Patisserie) Khóa 6– 04/10/2017

Hình Ảnh Buổi Thi Lấy chứng chỉ III của Úc (Patisserie) – 04/10/2017 Tổng hợp [...]

Hình Ảnh Buổi Thi Lấy chứng chỉ III của Úc (Patisserie) – 2016

Hình Ảnh Buổi Thi Lấy chứng chỉ III của Úc (Patisserie) – 2016 Tổng hợp [...]

Buổi Thi Chứng Chỉ Nghề 3 Quốc Tế của Úc (Patisserie) – Ngày 06.10.2016

Trung tâm Dạy Nghề Bánh Nhất Hương vinh dự là đơn vị Dạy Nghề Bánh [...]