BUỔI THI THỬ LẦN 1 CỦA KHÓA CHỨNG CHỈ III – KHÓA XI

Thế gian có một thứ ngọt hơn đường, được gọi là “tình yêu”.

Mời các bạn ngắm nhìn bàn tiệc bánh thịnh soạn được làm từ “𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐛𝐚́𝐧𝐡” trong buổi thi thử lần 1 của các học viên lớp 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐈𝐈𝐈, 𝐍𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐔́𝐜, 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐗𝐈.


Nguồn tin: Baker Love

Bình Luận

Bình Luận