BUỔI THI THỬ LẦN 1 CỦA KHÓA CHỨNG CHỈ III – KHÓA XI

Thế gian có một thứ ngọt hơn đường, được gọi là “tình yêu”.

Mời các bạn ngắm nhìn bàn tiệc bánh thịnh soạn được làm từ “??̀?? ??̂? ??̛́? ????̂̀ ??́??” trong buổi thi thử lần 1 của các học viên lớp ???̛́?? ???̉ ???, ????̂̀ ??́?? ??̉? ?́?, ???́? ??.


Nguồn tin: Baker Love

Bình Luận

Bình Luận