BUỔI THẨM ĐỊNH CHỨNG CHỈ 4 – KHÓA I

Lớp Học Làm Bánh Tại Nhất Hương

Buổi thi thẩm định tay nghề của lớp Chứng chỉ IV – Khoá I nghề bánh của Úc. Buổi thi có phần khó khăn hơn với những bộ môn mới được đưa vào bài thi. Đó là thử thách cũng là cơ hội cho những khám phá mới mẻ trong nghề nghiệp.


l

Chúc mừng các học viên lớp Chứng chỉ IV vì tất cả nỗ lực và tâm huyết trong thời gian qua bằng một buổi thi thật thành công hôm nay. Nhất Hương mong rằng đây là nền tảng và động lực giúp các học viên bứt phá và đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai.
Nguồn tin: Baker Love