BUỔI THẨM ĐỊNH CHỨNG CHỈ 3 – KHÓA X

Chúc mừng các học viên đã hoàn thành buổi thi Thẩm định tay nghề Chứng chỉ III – Nghề bánh của Úc.
Những món bánh hấp dẫn từ hương vị, thẩm mĩ về hình thức là cả quá trình từ sự học hỏi và tôi luyện với đam mê, nhiệt huyết. Tấm bằng Chứng chỉ III là cột mốc đánh dấu một quá trình nhưng vẫn còn chặng đường dài phía trước.

Nhất Hương chúc các học viên sẽ mãi giữ lửa đam mê và thành công với con đường đã chọn.
Nguồn tin: Baker Love