BAKING FOR KIDS | TRƯỜNG TRUNG HỌC SERANGOON, SINGAPORE

Vào ngày 10 tháng 11, lớp học Baking For Kids của Nhất Hương hân hạnh mang đến khóa học làm bánh mì và su mềm Nhật Bản cho 43 học sinh đến từ Trường Trung học Serangoon, Singapore. Đây là lần đầu tiên các bạn học sinh được trải nghiệm với công việc làm bánh, hóa thân thành những thợ bánh thực thụ, mong rằng với hoạt động thú vị này sẽ để lại nhiều kỷ niệm và năng lượng cho các bạn học tập thật tốt.

Mời các bạn cùng xem lại những hình ảnh của lớp Baking For Kids:

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, mũ và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, món ăn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mũ, món ăn, trong nhà và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, món ăn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng, trong nhà và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, mũ và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mũ, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn, món ăn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và mũ

Nguồn tin: Baker Love