BAKING FOR KIDS | TRƯỜNG MẦM NON TINY KINGDOM

Lớp học Baking For Kids của Nhất Hương vào ngày 08/11 rộn ràng và rực rỡ của 83 “mặt trời bé con” đến từ Trường Mầm Non Tiny Kingdom. Món bánh Tart Bò thơm ngon được làm từ đôi bàn tay bé xinh pha chút vụn về khi lần đầu được trải nghiệm nhào bột sẽ là một kỷ niệm thú vị của các bé.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, giày và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và mũ

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, món ăn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, món ăn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ăn, trẻ em, em bé và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ăn, trẻ em, em bé và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ăn, mọi người đang ngồi, trẻ em và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ăn, đang ngồi, trẻ em, mũ, bàn và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 6 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ăn và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và cận cảnh

Nguồn tin: Baker Love