WORKSHOP | BỘT XƯA, BỘT NAY

Ngày 10/10, buổi Workshop với chủ đề “Bột xưa, Bột nay” do Trung tâm dạy nghề bánh Nhất Hương và Tập đoàn Wilmar CLV tổ chức. Với mục đích là giao lưu, chia sẽ về nghề bánh và giới thiệu về các sản phẩm bột mới với sự tham gia của các học viên và các thợ làm bánh.

Mời các bạn cùng xem lại vài hình ảnh trong buổi Workshop.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và giày

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bếp, trong nhà và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, món ăn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, trẻ em, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ăn, mọi người đang ngồi, trẻ em và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ăn, mọi người đang ngồi và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món tráng miệng và món ăn

Nhất Hương gửi lời cảm ơn chân thành đến kỹ thuật viên từ Tập doàn Wilmar CLV đã cùng phối hợp để buổi Workshop thành công tốt đẹp.

Nguồn tin: Baker Love