TUYỂN SINH THÁNG 11/2014

Tuyển sinh các khóa học làm bánh ngắn hạn trong tháng 11.

Xu hướng những khóa học làm bánh ngắn hạn đã trở nên ngày càng phổ biến. Việc tìm một nơi mà chúng ta có thể học làm bánh rất dễ dàng song bạn thật sự tin tưởng?? Hãy đến với chúng tôi để cùng trải nghiệm những khóa dạy làm bánh nhanh nhưng không kém chất lượng. Trung tâm dạy nghề bánh Nhất Hương là địa điểm để chúng ta học những món bánh mà chúng ta chưa biết, là địa điểm mà chúng ta chia sẽ những kiến thức nghề bánh, là địa điểm đáng tin cậy của mọi người…
lich khai giang
Tác giả bài viết: Lâm Khang