CAMPUS TOUR | TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT GIAO

Vào ngày 6 tháng 12, hành trình Campus Tour tiếp tục mang đến trải nghiệm trang trí bánh kem cho 70 đội tại Trường Trung cấp Việt Giao với chủ đề trang trí bánh khúc cây. Không khí giáng sinh tràn ngập với những chiếc bánh đầy màu sắc của các bạn sinh viên.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, đồ uống, trẻ em và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, mũ, trẻ em và bàn

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và mũ

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ăn, mọi người đang ngồi, mũ và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trẻ em và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, trẻ em và bàn

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang ăn, mọi người đang ngồi, trẻ em và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ăn và đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, trẻ em, bàn và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và mũ

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia cùng Campus Tour.

Nguồn: Baker Love