CAMPUS TOUR | ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

Ngày 23/11,  Campus Tour mang tên “Chuyện Của Kem” do Trung tâm dạy nghề bánh Nhất Hương phối hợp cùng Câu lạc bộ Khởi Nghiệp, Trường Đại học Tài Chính Marketing tổ chức chính thức khởi động.

Hơn 100 bạn sinh viên hào hứng tham gia trang trí những chiếc bánh đầy màu sắc với chủ đè Giáng Sinh. Hoạt động không chỉ mang đến cho các bạn sự trải nghiệm mà còn cung cấp kiến thức về kem và hơn hết là giúp các bạn khơi dậy đam mê, định hướng công việc theo đuổi trong tương lai.

 

Trong hình ảnh có thể có: 18 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật, bàn và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 24 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 24 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và giày

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 24 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mũ, trẻ em và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, mũ và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, trẻ em, mũ và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, mũ và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, mũ, trong nhà và món ăn

 

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Campus Tour.

Nguồn tin: Baker Love