BUỔI THI CUỐI KỲ CỦA KHÓA KỸ THUẬT TRANG TRÍ BÁNH KEM K35

Quả sẽ ngọt hơn khi tự ta chăm sóc, thành công sẽ khiêu hãnh hơn khi ta không ngừng cố gắng.

𝐁𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮, 𝐧𝐨̂̃ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 là 3 từ có thể hình dung về các học viên lớp 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐊𝐞𝐦 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩, 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝟑5. Trăm nghe không bằng chiêm ngưỡng, mời cả nhà cùng nhìn ngắm lại các tác phẩm từ kem tuyệt vời trong buổi thi kết thúc khóa hôm nay nhé.


Nguồn tin: Baker Love

Bình Luận

Bình Luận