Lịch Khai giảng các khóa học Pha Chế

Lịch Khai giảng các khóa học pha chế tại Trung Tâm Dạy Nghề Bánh Nhất Hương trong tháng 10 và tháng 11 năm 2017

Lịch khai giảng đầy đủ tháng 10.2017 quý khách có thể tải bằng file pdf tại đây:Lich khai giang 10.2017. Bartender

Lịch khai giảng đầy đủ tháng 11.2017 quý khách có thể tải bằng file pdf tại đây:Lich khai giang T11.2017. Bartender

TÊN KHOÁ HỌCNGÀYTHỜI GIAN HỌC BUỔIHỌC PHÍ (đ)
Các Khóa Học Ban Ngày
Barista căn bản06/03 - 31/03/1713h45 - 16h45Chiều 2-4-612 buổi2,700,000
Barista căn bản07/03 - 01/04/1713h45 - 16h45Chiều 3-5-712 buổi2,700,000
Cafe Take Away09/03 - 11/03/178h30 - 11h30S?ng3 buổi990,000
Cafe Take Away20/03 - 22/03/1713h45 - 16h45Chiều3 buổi990,000
Cafe Take Away27/03 - 29/03/178h30 - 16h45S?ng3 buổi990,000
Bartender08/03 - 07/04/178h30 - 11h30S?ng T4 v? T610 buổi2,200,000
Bartender09/03 - 13/03/1713h45 - 16h45Chiều T3 & T510 buổi2,200,000
Trà sữa03/11/20178h30 - 16h45Cả ngày2 buổi799,000
Trà sữa03/18/20178h30 - 16h45Cả ngày2 buổi799,000
Trà sữa03/23/20178h30 - 16h45Cả ngày2 buổi799,000
CÁC KHOÁ TỐI
Latte Art01/03 - 22/03/1718h00 - 21h00Tối 2-4-610 buổi2,500,000
Barista căn bản02/03 - 28/03/1718h00 - 21h00Tối 3-5-712 buổi2,700,000
TÊN KHOÁ HỌCNGÀYTHỜI GIAN HỌCBUỔIHỌC PHÍ (đ)
Các khóa học ban Ngày
Trà sữa03/09/20178h30 - 16h45Cả ngày2 buổi799,000
Trà sữa03/16/20178h30 - 16h45Cả ngày2 buổi799,000
Trà sữa03/25/20178h30 - 16h45Cả ngày2 buổi799,000
Barista căn bản06/03 - 31/03/1713h45 - 16h45Chiều 2-4-612 buổi2,700,000
Barista căn bản07/03 - 01/04/1713h45 - 16h45Chiều 3-5-712 buổi2,700,000
Bartender07/03 - 11/04/178h30 - 11h30S?ng T3 & T510 buổi2,200,000
Bartender08/03 - 07/04/1713h45 - 16h45Chiều T4 & T610 buổi2,200,000
Các khóa học tối
Barista căn bản01/03 - 22/03/1718h00 - 21h00Tối 2-4-610 buổi2,700,000
Latte Art02/03 - 28/03/1718h00 - 21h00Tối 3-5-712 buổi2,500,000
Take away21/3 - 23/03/1718h00 - 21h00Tối3 buổi990,000