BẢNG KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC VIÊN

  Khóa học: *

  Thời Gian: *

  Giáo viên hướng dẫn: *

  Họ tên Học viên (có thể bỏ trống):

  1. Anh/ Chị biết đến Trung Tâm từ nguồn nào? *

  2. Tinh thần làm việc của nhân viên tư vấn? *

  3. VỀ GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP:
  3.1 Cách thức giảng dạy của Giáo viên? *

  3.2 Giáo viên hướng dẫn theo từng bước cụ thể *

  3.3 Học viên có được tham gia thực hành không? *

  3.4 Học viên có được tạo điều kiện đặt câu hỏi? *

  3.5 Giáo viên có giải đáp thắc mắc cho học viên không? *

  3.6 Giáo viên có đưa ra nhận xét / rút kinh nghiệm cho học viên? *

  4. Trợ giảng có nhiệt tình hỗ trợ / giúp đỡ giáo viên và học viên không? *

  5. Đánh giá về cơ sở vật chất – máy móc thiết bị: *

  Nếu chọn "Không đầy đủ, cần thêm" thì bạn cần thêm gì: (bỏ trống nếu bạn chọn "Hiện đại, chuyên nghiệp")

  6.Vệ sinh phòng học: *

  7. Đánh giá về chuẩn bị nguyên vật liệu: *

  8. Anh/ chị có hài lòng về Trung Tâm? *

  9. Anh/ chị có mong muốn tham dự các khóa học khác tại Trung Tâm? *

  Nếu chọn "Có" thì là bạn muốn học khóa học nào: (bỏ trống nếu bạn chọn không)

  10. Ý kiến khác (về nhân viên, giáo viên, về phòng học, thiết bị, về bộ phận siêu thị...)

  (*) Bắt Buộc

  Xin cám ơn.


  CHÂN THÀNH CẢM ƠN
  TRUNG TÂM DẠY NGHỀ BÁNH NHẤT HƯƠNG