THÔNG BÁO KHẨN: 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃 – 𝟏𝟗

Do tình hình diễn biến của dịch Covid 19 ngày càng phức tạp, và nhằm giảm thiểu tối đa lây lan, sẵn sàng chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của toàn thể cộng đồng, Nhất Hương thông báo đến toàn thể nhân viên, quý khách hàng và các bạn học viên thực hiện các biện pháp phòng dịch như sau:

Đ𝐞𝐨 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 khi tham gia 𝐦𝐮𝐚 𝐬𝐚̆́𝐦 hoặc 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠.
𝐊𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 và 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐭𝐚𝐲 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̂̀𝐧 𝐬𝐚́𝐭 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 ở các máy sát khuẩn tự động tại sảnh Nhất Hương.

Vì các 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐥𝐚̂𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̃𝐦 bệnh viêm đường hô hấp cấp 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 do chủng mới của virus corona (𝐒𝐀𝐑𝐒-𝐂𝐨𝐕-𝟐) qua việc tiếp xúc trực tiếp rất cao, nên 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐧 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐢 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 tại công ty chúng tôi, để có thể đảm bảo an toàn về sức khỏe cho tất cả mọi người.

Nhất Hương trân trọng cảm ơn và kính chúc quý khách hàng, các bạn học viên có thật nhiều sức khỏe và bình an.

Bình Luận

Bình Luận